Velkommen!

Velkommen til vores hjemmeside

UDFLUGT LØRDAG DEN 14 MAJ TIL VENDSYSSEL. KLUBBEN ER VÆRT VED KAFFEN KL 10 HOS SVEND AAGE DRASTRUP
SE ARRANGEMENTER !!!!!!!!!!!!!!!!


Her kan du læse om specialklubben for de toppede høns, om de forskellige racer samt skrive en besked i vores gæstebog


(Det skal understreges at alt på denne hjemmeside er under copyright.)