Køb og salg

Hvordan sælger du?

Her vil folk med interesse for toppede racer kunne få sat deres dyr til salg. 
Send en mail til webmaster på  lennard@bbsyd.dk med tekst og eventuelle billeder, så vil de blive lagt på hjemmesiden snarest muligt

Inden du henvender dig om køb af dyr eller æg....


 ...bør du være opmærksom på følgende:
 
at alle opdrættere vil være glade for din interesse for netop at opdrætte deres race, men at der også er nogle faktorer, du bør være opmærksom på.
 
1: det er ikke alle, der er interesserede i at sælge rugeæg, fordi forsendelse og rugning ofte er problematisk. Du kan ikke automatisk forvente erstatningsæg, hvis det ikke er aftalt.
 
2: at levende dyr ikke kan forsendes i Danmark. Du må altså selv møde op og hente dem eller arrangere transport med en, du kender.
 
3: at omkostningerne hos de seriøse opdrættere oftest er høje og salg af dyr ingenlunde dækker disse. Derfor må du forvente, at kyllinger eller avlsdyr vil ligge fra 50 kroner for kyllinger op op til et par hundrede for voksne dyr. Prisen for udstillede dyr kan være højere.
 
4: det er klogest at bestille sine dyr i god tid, så opdrætteren kan udvælge dem til dig, inden han går i gang med at sælge sit overskud eller slagte.
 
5: at opdrætteren i følge gældende lovgivning er forpligtiget til at registrere sit salg med dit navn, adresse, telefonnummer samt antal solgte dyr.